Počnite učiti od prirode!

Steknite sveobuhvatno razumijevanje koncepata, alata i terminologije biomimikrije i naučite kako primijeniti biomimikriju u praksi.

adionica Garaža je ponosna na uspostavljenu saradnju sa globalnom organizacijom Learn Biomimicry, kroz koju jačamo našu posvećenost inovacijama. Kao neprofitna organizacija usmjerena na pozitivan društveni i ekološki utjecaj, naša saradnja je predstavljena kroz ponudu edukacijskih programa biomimikrije. Bilo koje ostvarivanje dobiti ulaže se u Radionicu Garaža radi ostvarivanja naših ciljeva i misije, te se ista ne raspodjeljuje među članovima, osnivačima ili drugim privatnim stranama.

Počnite učenje sa besplatnom eBook!

Istražite više o biomimikriji:

close-up photography of animalclose-up photography of animal

Uključite se u program!

Learn how to apply biomimicry to your work and life. This biomimicry foundational course will give you all the skills and tools you need to learn from the genius of nature – anytime, anywhere.